Přidání serveru

Na hlavní stránce server listu klikněte v pravém horním rohu na tlačítko Přihlásit se pomocí Google a přihlašte se.

Do názvu serveru nezadávejte další informace, za to v popisu serveru se klidně rozepište. V popisu můžete využít proměnné a styly písma.

Dále silně doporučujeme nahrát banner. Banner by měl mít rozměr 550x70, ve formátu PNG, JPG, JPEG nebo GIF do maximální velikosti 5MB.

Poté vložte IP adresu, se kterou se hráči budou připojovat a níže port. Pokud používáte IP adresu s portem, port musí být napsán v obou kolonkách.

Webovou stránku napište s protokolem (http:// nebo https://). K popisu serveru můžete vložit i YouTube video. Stačí vložit odkaz.

Pokud chcete, aby se váš server učastnil hlasování, vložte Votifier port a Votifier public key. Je-li potřeba, vložte i votifier adresu.

Dále zvolte kategorie, které vystihují váš server. Můžete klidně zvolit všechny kategorie, pokud váš server vystihují.