Úprava popisku

Do popisu serveru lze vložit pár proměnných a formátovací kódy, které znáte z Minecraftu.

Proměnné

Proměnná Popis
{online} Online hráči a počet slotů
{players} Pouze počet online hráčů
{max_players} Pouze počet slotů
{web} Hypertextový odkaz na web serveru

Formátování

Kód Popis
&l Tučný text
&m Přeškrtnutý text
&n Podtržený text
&o Kurzíva
&r Reset (neformátovaný text)